(វីដេអូ) ស្រ្តីម្នាក់បេះស្វាយប្រុងយកទៅលក់ តែឃើញផ្លែហើយ បែរយកទៅដុតធូបសំពះសុំលេខឆ្នោតសិន

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ វីដេអូស្រ្តីជនជាតិថៃម្នាក់អង្គុយដុតធូបសំពះផ្លែស្វាយសុំលេខឆ្នោត បាន និង កំពុងតែផ្ទុះការស៊ែរជាចែករំលែកជាខ្លាំងនូវលើបណ្តាញសង្គម ដោយម្នាក់ៗកើតក្តីហួសចិត្តស្ទើរតែគ្រប់គ្នាខណៈឃើញវីដេអូនោះបានបង្ហោះឡើងនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ។

បើតាមការឱ្យដឹងពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ថៃមួយដែលបានចុះទៅយកបទសម្ភាសផ្ទាល់ពីស្រ្តីម្នាក់នោះបានឱ្យដឹងថា ដំបូងឡើយស្រ្តីម្នាក់បាននឹងបម្រុងបេះស្វាយយកទៅលក់ តែចម្លែកឃើញផ្លែស្វាយធំមិនធ្លាប់ឃើញ ជួនឃើញមានលេខ ៥៧៨ នៅលើផ្លែស្វាយនោះទៀត ទើបលោកស្រីបានយកស្វាយនោះមកលាបម្សៅដុតធូបដើម្បីសុំលេខឆ្នោតតែម្តង ក្រែងផ្លែស្វាយមួយនេះនាំសំណាងជូនលោកស្រី។

បើតាមការឱ្យដឹងពីសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ថៃមួយដែលបានចុះទៅយកបទសម្ភាសផ្ទាល់ពីស្រ្តីម្នាក់នោះបានឱ្យដឹងថា ដំបូងឡើយស្រ្តីម្នាក់បាននឹងបម្រុងបេះស្វាយយកទៅលក់ តែចម្លែកឃើញផ្លែស្វាយធំមិនធ្លាប់ឃើញ ជួនឃើញមានលេខ ៥៧៨ នៅលើផ្លែស្វាយនោះទៀត ទើបលោកស្រីបានយកស្វាយនោះមកលាបម្សៅដុតធូបដើម្បីសុំលេខឆ្នោតតែម្តង ក្រែងផ្លែស្វាយមួយនេះនាំសំណាងជូនលោកស្រី។


Related posts

Leave a Comment