សៀមរាបបានត្រឹមលេខ ៣! ចូលឆ្នាំខ្មែរ ៣ ថ្ងៃ ខេត្តទាំងនេះ មានភ្ញៀវបុកទៅលេងច្រើនជាងគេ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្ដម ថោង ខុន បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទូទាំងប្រទេស ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន ៤ ៥៩០ ៣២៦ នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ៤ ៥៦១ ៤៧៧ នាក់ និង ភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ២៨ ៨៤៩ នាក់ ។

ទៅណា សង្គម
សៀមរាបបានត្រឹមលេខ ៣! ចូលឆ្នាំខ្មែរ ៣ ថ្ងៃ ខេត្តទាំងនេះ មានភ្ញៀវបុកទៅលេងច្រើនជាងគេ
អត្ថបទដោយ​៖ Muyly មេសា ១៨, ២០២២
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ឯកឧត្ដម ថោង ខុន បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា នាឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ រយៈពេល ៣ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤-១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នៅទូទាំងប្រទេស ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបចំនួន ៤ ៥៩០ ៣២៦ នាក់ ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិ ៤ ៥៦១ ៤៧៧ នាក់ និង ភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ២៨ ៨៤៩ នាក់ ។

ក្នុងនោះតួលេខប្រចាំថ្ងៃ រួមមាន៖

– ថ្ងៃទី ១៖ ភ្ញៀវមានចំនួន ៨៦២ ៨៩៧ នាក់

– ថ្ងៃទី ២៖ ភ្ញៀវមានចំនួន ១ ៥៧៩ ២៥១ នាក់

– ថ្ងៃទី ៣៖ ភ្ញៀវមានចំនួន ២ ១៤៨ ១៧៨ នាក់។

ដោយឡែកចំពោះគោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ ដែលមានអ្នកទៅលេងច្រើន រយៈពេល ៣ ថ្ងៃនេះ រួមមាន៖

– ខេត្តបាត់ដំបង ៥៦៥ ៦១៨ នាក់

– ខេត្តកំពង់ចាម ៥១៤ ៤៤៧ នាក់

– ខេត្តសៀមរាប ៤០០ ៥៩១ នាក់

– ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ៣៨៨ ២៧៣ នាក់

– ខេត្តព្រៃវែង ៣៨២ ៨៦៧ នាក់

– ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៣៣១ ៨០៩ នាក់

– ខេត្តពោធិ៍សាត់ ២៩៨ ០៣៧ នាក់

– ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២៧៥ ៤០០ នាក់

– ខេត្តកំពត ២៥៤ ២៧០ នាក់

– ខេត្តព្រះសីហនុ ២៣២ ២៦៤ នាក់

– រាជធានីភ្នំពេញ ២២២ ២២០ នាក់៕

សូមអានសេចក្ដីលម្អិតនៅខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment